Ryszard Lanckoroński

Post. PP Ryszard LANCKOROŃSKI s. Piusa i Sabiny ze Szmagielów, ur. 15 I 1912 w Kielcach. Do policji przyjęty 17 II 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Złoczowie.

L. 027/4 (28), 5026.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe