Stanisław Bołtu˘

Asp. PP Stanisław BOŁTU˘ s. Edwarda i Wiktorii z Bohdziewiczów, ur. 1 II 1897 w Cuborach. W WP od 14 III 1919 do 17 XII 1923, 1 Dyw. Lit. Biał., ppor. rez. W policji od 1 II 1924. W 1928 służył w woj. nowogródzkim, od 6 IX 1935 Wydz. Śledcz. w Lidzie. Od 22 II 1937 Wydz. IV KG. Od 5 VI 1937 w woj. nowogródzkim kier. Komis. Kolejowego w Stołpcach, potem w woj. kieleckim. Od 20 VII 1937 w Komis. Ostrowiec pow. opatowski od 7 V 1938 jego kier. Asp. mian. 1 II 1937. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, KFLit. Biał.

L. 023/3 (86), 3345.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe