Stefan Chlebowski

Post. PP Stefan CHLEBOWSKI s. Michała i Małgorzaty z Wolniaków, ur. 28 VIII 1912 w Witaszycach. Do policji przyjęty 7 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukończeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do Komp. Reprezentacyjnej m.st. Warszawy i tam nadal służył we wrześniu 1939.

L. 05/2 (39), 1603.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe