Stefan Lubos

Post. PWŚl. Stefan LUBOS s. Ryszarda i Anny z Fiszerów, ur. 7 VIII 1913 w Truszczycach. Do PWyl. przyjęty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. kand. Komendy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 pełnił służbę na Post. Bogumin Miasto pow. frysztacki i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 030/1 (45), 3888.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe