Szczepan Dropała

Przod. PWŚl. Szczepan DROPAŁA s. Franciszka i Franciszki z Klubów, ur. 17 XII 1891 w Żandowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 4 VI 1918 w Armii Polskiej we Francji. W WP do 1 V 1920, uczestnik walk o Lwów, ppor. piech. rez. ze starszeństwem 1 VI 1919. PKU Katowice. Od 2 V 1920 do 1 IX 1921 w POW GŚl., uczestnik powstań śląskich. W SGmin. od1Ido24VI 1922. Do PWŚl. przyjęty 22 VIII 1922 z przydziałem na Komis. Laura Huta, skąd 31 III 1923 przeniesiony do Komis. w Siemianowicach pow. katowicki. następnie w służbie śledcz. w Katowicach w: Dyrekcji, oddz. śledcz. KG (do 15 IV 1924), Komis. Dworzec (do 10 VII 1925) i Zawodzie. Od 1 III 1929 w służbie mundurowej w Komis. Katowice-Dworzec i w pow. katowickim na Post. w Małej Dąbrówce (1931), od 2 IV 1933 w Rybniku w Komis., od 13 IV 1938 i nadal we wrześniu 1939 komendant Post. Pogotowia. Odznaczony KN, Krzyżem Walecznych.

L. 044/2 (27), 1787.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe