Teofil Dziambor

Post. PWŚl. Teofil DZIAMBOR s. Wincentego i Filomeny z Frochów, ur. 14 XII 1913 w Rudzie Śląskiej. W PWŚl. od 15 III 1937 z przydziałem do komp. kand. na szer. Komendy Rez. w Katowicach, od 17 XII 1937 do 21 XII 1938 służbę pełnił w III Komis. w Chorzowie, skąd 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 22 XII 1938 i nadal we wrześniu 1939 na Post. w Jabłonkowie na Zaolziu.

L. 020/4 (69), 1761.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe