Wacław Burchardt

Por. st. sp. Wacław BURCHARDT s. Wawrzyńca i Marii z Gołybiowskich, ur. 4 II 1886 w Środzie. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W WP od 3 I 1919, uczestnik wojny 1920, następnie 17 Baon Celny Wojskowej SG. Od 1924 7 baon KOP "Podświle". Od 1931 służył w 85 p. strz. wileńskich, dca 6 komp. Por. ze starszeństwem 1 VI 1919. We wrześniu 1939 zamieszkały w Podświlu pow. dzisneński. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, WlkpKP..

L. 054/2 (23), 118.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe