Wacław Morawiec

Post. PP Wacław MORAWIEC s. Michała i Karoliny, ur. 13 IX 1912 w Żarkach. Do policji przyjęty 31 VII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. stanisławowskiego. We wrześniu 1939 służbę pełnił w pow. żydaczowskim.

L. 020/3 (18), 4280.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe