Walerian Hołubasz

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
11.08.1891
Data śmierci:
00.00.1940
Kategorie:
ofiara represji sowieckiego reżimu, uczestnik II wojny światowej
Narodowość:
 polska
Cmentarz:
Miednoje, Polski Cmentarz Wojenny
St. przod. PP Walerian HOŁUBASZ s. Antoniego i Stefanii z Zacharjasiewiczów, ur. 11 VIII 1891 w Śniatyniu. Ukończył 2 semestry Akademii Handlowej we Lwowie. W l. 1912-1914 w Drużynach Strzeleckich w Kołomyi. Od 15 XI 1918 do 13 VII 1919 w POW w Kołomyi, następnie w Żand. Kraj. Polskiej. Od 1 XII 1919 w PP w Przemyślu. Od 4 III 1921 w pow. przeworskim. Od 10 X 1921 w Okryg. Rez. PP w Stanisławowie. Komendant Post. w Mikuliczynie pow. nadwórniański (1921) i Jastkowie pow. lubelski (od 20 X 1923). Zwolniony 31 VIII 1924. Ponownie przyjęty 16 III 1925 do Komis. Miejsk. w Stanisławowie, od 3 VI 1925 w jego Eksp. w Knihyniczach. Od 20 XII 1926 komendant Post. w Błudnikach pow. stanisławowski. Od 24 X 1927 w Stanisławowie w Komendzie Pow., od 21 I 1932 w Urzędzie Śledcz., w ref. rozpoznania spraw komunistycznych, od 28 II 1935 w Komis. Od 26 IX 1935 i nadal we wrześniu 1939 sekretarz Komendy Pow. w Stanisławowie. St. przod. mian. 1 I 1938. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę., OH "Orlyta"..

L. 016/1 (69), 987.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe