Wiesław Roman Mieciński

Post. PP Wiesław Roman MIECIŃSKI s. Stanisława i Bronisławy z Rozenbaumów, ur. 26 XI 1906 w Warszawie. Do 28 II 1933 pracownik Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Nieświeżu. 16 VI 1933 mian. post. i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski. Po jej ukończeniu 14 XII 1933 skierowany do policji woj. krakowskiego z przydziałem do Komis. w Białej. Od 3 VI 1938 przeniesiony z woj. krakowskiego do policji m.st. Warszawy. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie m.st. Warszawy. Odznaczony KZzaDz.

L. 033/2 (37), 2038.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe