Witold Józef Kaczkiełło

Post. PP Witold Józef KACZKIEŁŁO s. Szymona i Florentyny, ur. 19 VIII 1912 w Ostrowi Mazowieckiej. Do policji przyjęty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. i przydzielony do komp. ąD” Rez. PP w Częstochowie. Po ukończeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. lwowskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w pow. rzeszowskim.

L. 020/1 (17), 5273.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe