Władysław Nagórny

Post. PP Władysław NAGÓRNY s. Stanisława i Herminy, ur. 21 V 1911 w Kołomyi. Do policji przyjęty 14 VIII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. krakowskiego i tam nadal służył we wrześniu 1939.

L. 05/4 (79), 668.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe