Włodzimierz Motylewski

Post. PP Włodzimierz MOTYLEWSKI s. Józefa i Janiny, ur. 24 IV 1910 w Kaliszu. Do policji przyjęty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. warszawskiego – we wrześniu 1939 służbę pełnił na Post. w Mszczonowie pow. błoński.

L. 027/3 (13), 1828.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe