07. janvāris

Miruši

Jānis Rozevskis1919 Jānis Rozevskis (60 gadi)

Roberts Šūlmanis1950 Roberts Šūlmanis (27 gadi)

Mihails Cjackis1964 Mihails Cjackis (59 gadi)

Nikola Tesla1943 Nikola Tesla (86 gadi)

Aleksandrs Veidemanis1943 Aleksandrs Veidemanis (63 gadi)