18. novembris

Dzimuši

Arhibalds fon Keizerlings1882 Arhibalds fon Keizerlings (69 gadi)

Guntis Dobulis1935 Guntis Dobulis (78 gadi)

Toms Geistauts1905 Toms Geistauts (77 gadi)

Fridrihs fon Hüllessem1796 Fridrihs fon Hüllessem (73 gadi)

Kurts Štrauss1899 Kurts Štrauss (19 gadi)

Miruši

Zofia Gibała2005 Zofia Gibała

Reinholds Freimanis1966 Reinholds Freimanis (43 gadi)

Lucjan Widłak2013 Lucjan Widłak (86 gadi)

Felikss Pontaks1979 Felikss Pontaks (60 gadi)

Videvuts Straumītis2007 Videvuts Straumītis (83 gadi)